DE JUISTE ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET DEMENTIE

Voor mensen met dementie is het van belang om zolang mogelijk zelf de regie te houden. Zij hebben daarbij behoefte aan de juiste ondersteuning. Dit geldt ook voor mantelzorgers. Om de zorg voor hun naasten beter vol te houden, is een goede balans essentieel tussen wat hen gevraagd wordt aan zorg en wat zij kunnen bieden. Er komen gelukkig steeds meer producten op de markt die het leven met dementiële problemen makkelijker maken. Lang niet iedereen kent deze thuistechnologie en de voordelen ervan. Het uitzoeken kost veel tijd en energie. De Dementheek laat u op een eenvoudige manier kennis maken met de mogelijkheden van thuistechnologie en helpt u met het maken van de juiste keuze.

Apparaten uitproberen via de Dementheek

De Dementheek is een uitleenservice van technische ondersteuningsproducten voor mensen met dementiële problematiek en hun naasten. De Dementheek biedt u de mogelijkheid om deze apparaten te lenen, zodat u ze thuis kunt proberen.

Waar kan thuistechnologie bij helpen?

Er zijn technologische producten of apparaten op de markt die helpen in het dagelijkse leven, bijvoorbeeld speciale telefoons, GPS-systemen, een dagritmeklok, tablets, tinybot robot, maar ook een eenvoudige radio of afstandsbediening. In de Dementheek laten we de producten graag aan u zien.

De Dementheek vindt u in de Bibliotheek. Hier geven we u informatie en laten we verschillende producten zien. Samen met een professional kijkt u welk product past bij uw wensen, waarna u het thuis uitprobeert voor een bepaalde periode. Indien nodig kunt u hulp krijgen bij de instructie en installatie thuis. Bevalt het product goed, dan kan u het zelf aanschaffen. Zo niet, dan probeert u gewoon een ander product tot u tevreden bent.

BEZOEK DE DEMENTHEEK

Kom langs om kennis te maken met producten die het leven met dementie makkelijker maken.

De uitleen van de producten uit de Dementheek is gratis. U hoeft ook geen lid van de Bibliotheek te zijn. We vragen u achteraf hoe u het geleende product heeft ervaren.

Locatie

de Bibliotheek Amstelveen Stadsplein
Stadsplein 102, Amstelveen

Openingstijden

Maandag: 14.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 10.00 – 12.00 uur

De Dementheek is een initiatief van de Ketenzorg Dementie Amstelland en de Meerlanden en wordt gefinancierd uit het Innovatiefonds van de gemeente Amstelveen.