De ouderenadviseur denkt met u mee

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij u te maken krijgt met situaties waar u advies of ondersteuning bij nodig heeft. Situaties waar u wellicht nog niet eerder mee te maken heeft gehad. U kunt een ouderenadviseur inschakelen om mee in gesprek te gaan.

U kunt bij de ouderenadviseur onder andere terecht voor adviezen over:

  • Welzijn: activiteiten, dagbesteding, vrijwilligers en vrijwilligerswerk.
  • Ouderenadviseurs Ouderenadvies AmstelveenWelbevinden: levensvragen, rouw, eenzaamheid, intimiteit en seksualiteit.
  • Wonen: aanpassingen in uw huidige woning, verhuizing naar een woning met dienstverlening of aanleunwoning en vragen over wonen in een verpleeghuis.
  • Zorg: huishoudelijke hulp en hulp bij persoonlijke verzorging.
  • Voorzieningen: maaltijden aan huis, maaltijdvoorzieningen in de wijk, alarmering, vervoer, telefooncirkel.

U kunt een ouderenadviseur inschakelen om in gesprek te gaan, en indien u dat wenst met mensen uit uw omgeving. De ouderenadviseur kijkt samen met u naar uw persoonlijke situatie. Uw vragen en de beslissing wat gedaan kan worden blijft natuurlijk geheel aan u. De ouderenadviseur heeft een adviserende, ondersteunende en bemiddelende rol. Wanneer u dat wenst, kan de ouderenadviseur met uw toestemming contact leggen met de daarvoor in aanmerking komende personen en/of instanties.

Het Ouderenadvies wordt gefinancierd door de gemeente en is voor haar inwoners kosteloos beschikbaar.

U kunt gebruik maken van het telefonisch spreekuur of de wekelijkse inloopspreekuren. Meer informatie hierover vindt u op onze website (www.participe-amstelland.nu/ouderenadvies), en bij ‘spreekuren’. Of u maakt een afspraak om een persoonlijk gesprek aan te gaan, dit kan plaatsvinden op één van onze locaties of bij u thuis.

Meer informatie en/of aanmelden 020- 5 430 440 / team.amstelveen@participe.nu